Cenne wskazówki

Pacjenci » Cenne wskazówki

 • Pacjent powinien posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem.
 • Osoby zgłaszające się na badania powinny być na czczo, wypoczęte, nie powinny stosować wcześniej używek (alkohol, papierosy, substancje psychoaktywne).
 • Osoby używające okularów powinny posiadać je ze sobą.
 • Osoby używające aparatu słuchowego powinny zabrać go ze sobą.
 • Osoby przewlekle stosujące leki powinny zabrać je ze sobą lub posiadać ich spis.
 • W przypadku chorób przewlekle leczonych, np. cukrzyca, nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca, itd., konieczne jest przedłożenie zaświadczenia od lekarza leczącego.
 • Kierowcy, osoby pracujące w narażeniu na hałas oraz osoby diagnozowane w kierunku choroby zawodowej słuchu powinny unikać ekspozycji na hałas, przez co najmniej 16 godzin przed badaniem.
 • Osoby zgłaszające się w celu wykonania testów alergicznych powinny odstawić leki przeciwhistaminowe na 2 tygodnie i sterydowe doustne na 4 tygodnie przed ustalonym terminem badania, po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym. Testy nie są wykonywane na skórze opalonej.
 • Jeżeli istnieje potrzeba codziennego zażywania leków, to w dniu badania zażyć leki popijając wodą.
 • W dniu badania nie żuć gumy, nie pić coca - coli, itd., jeżeli przewidziane jest badanie poziomu glukozy.
 • Próba oziębieniowa + czucie wibracji - w okresie zimowym pacjenci powinni zabezpieczyć dłonie przed zimnem (rękawiczki), tak aby do badania zgłosić się z ciepłymi dłońmi.
 • Testy dermatologiczne płatkowe do diagnostyki alergii kontaktowej - możliwe jest wykonanie testów po dwutygodniowej przerwie w stosowaniu leków przeciwalergicznych. Testy zakładane są we wtorki. Zdjęcie testów następuje po 48 godzinach (czwartek) i kolejny odczyt po 24 godzinach ( piątek). Do założenia testów należy zgłosić się w ciemnej odzieży bawełnianej.
 • Osoby kierowane na badania do Poradni psychologicznej , bądź na badanie lekarskie, w przypadku kiedy skierowanie wydaje komendant powiatowy Policji lub właściwy wydział komunikacji winny posiadać oryginał skierowań.


ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371