Cenne wskazówki

Pacjenci » Cenne wskazówki

 

Zalecenia dla pacjentów zgłaszających się na badanie kierowców:

 

·         pacjent powinien wcześniej ustalić termin badania telefonicznie lub osobiście

·         pacjent zgłasza się z dowodem tożsamości

·         pacjent na badanie przychodzi wypoczęty(np. nie po pracy nocnej)

·         pacjent na badanie  zgłasza się na czczo tzn. ostatni posiłek powinien być spożyty 12-14 godzin przed badaniem. Powinien być lekki, nie należy później

       przyjmować żadnych pokarmów ani napojów oraz żuć gumy

·         na czczo nie muszą być osoby, które chorują na cukrzycę, powinny zjeść śniadaniei wziąć leki zgodnie z zaleceniami lekarza, popijając niewielką ilością wody

·         jeżeli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki powinien je zażyć zgodnie z zaleceniami lekarza popijając niewielką ilością wody

·         jeżeli osoba zgłaszająca się na badanie używa okularów lub aparatu słuchowego powinna zabrać je ze sobą

·         pacjenci ze schorzeniami przewlekłymi proszeni są o zabranie ze sobą dokumentacji leczenia

 

Zalecenia dla pacjentów zgłaszających się na badanie palestezjometryczne   i próbę oziębieniową:

 

·         pacjent zgłasza się wypoczęty

·         pacjent bezpośrednio przed badaniem nie powinien palić papierosów

 

Zalecenia dla pacjentów zgłaszających się na testy płatkowe:

 

·         pacjent powinien wcześniej ustalić termin badania telefonicznie lub osobiście

·         pacjent 4 tygodnie przed wykonaniem testów płatkowych nie powinien opalać pleców także korzystając z solarium

·         4 tygodnie przed badaniem nie można stosować maści sterydowych na skórę pleców

·         na tydzień przed badaniem należy odstawić leki p/alergiczne i immunosupresyjne

·         skóra pleców nie może być zmieniona chorobowo (wysypka, podrażnienia)

 

      czas trwania testów naskórkowych wynosi 4 dni, w tym czasie pacjent nie może wykonywać pracy fizycznej

 

Jak przygotowywać się do badania audiometrycznego  dla potrzeb medycyny pracy:

 

·         pacjent nie powinien być w okresie infekcyjnym

·         badanie słuchu powinno odbywać się  co najmniej 14 godzin po ekspozycji na hałas

·         pacjent przed badaniem nie powinien być pod wpływem leków obniżających percepcję, uspokajających i nasennych, narkotyków albo alkoholu

·         przed badaniem wskazana jest ocena stanu uszu – czy nie ma korków woskowinowych i choroby uszu

 

Wskazówki przed badaniem videostroboskopowym krtani:

 

·         na czczo ok 1-2 godziny przed badaniem 

·         badany nie powinien mieć infekcji górnych dróg oddechowych

·         przy wzmożonych odruchach wymiotnych wskazane jest wcześniejsze zażycie środków uspokajających

·         wskazane jest poinformowanie lekarza przeprowadzającego badanie o współistniejących infekcjach HPV, HIV, gruźlica

 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371