Godziny przyjęć pacjentów

Pacjenci » Godziny przyjęć pacjentów

Rejestracja: poniedziałek - piątek 7,30 – 14,30

 

Lp. Poradnia/ pracownia Godziny przyjęć Uwagi
1. Poradnia Medycyny Pracy poniedziałek - piątek 8,00 – 14,00  
2. Poradnia Neurologiczna środa
piątek
12,00- 13,00
12,00-13,00
 
3. Poradnia Okulistyczna poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
  9,00 - 12,30
11,00 - 14,30
  9,00 - 12,30
11,00 - 14,30
  9,00 - 12,30
 
4. Poradnia chorób zawodowych skóry wtorek, czwartek, piątek   po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.
5. Poradnia Otolaryngologiczna i badania słuchu poniedziałek - piątek 8,00-14,00  
6. Poradnia Psychologiczna poniedziałek - piątek 7,30- 14,00  
7. Poradnia rehabilitacyjna środa 11:00- 13:00  
8. ZAKŁAD REHABILITACJI poniedziałek – piątek 7:30- 16:00  
9. Poradnia chorób zakaźnych poniedziałek – piątek   po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu
10. Poradnia zdrowia psychicznego poniedziałek – piątek   po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu
11. Poradnia chorób zawodowych poniedziałek – piątek   po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu
12. Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej poniedziałek – piątek   po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu
13. Pracownia diagnostyki laboratoryjnej poniedziałek – piątek 7.30 – 10,30  
14. Pracownia EKG poniedziałek – piątek 7.30 – 14.00  
15. Pracownia dla kierowców poniedziałek – piątek 8,00 – 14,00  
16. Pracownia dla uczniów i pracowników młodocianych

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

 8,00 – 14,00

 8,00 - 14,00

 8,00 - 14,00

 8,00 - 14,00

 
17. Pracownia dla osób narażonych na promieniowanie jonizujące poniedziałek – piątek   po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu
18. Pracownia badań osób narażonych na choroby wibracyjne poniedziałek – piątek   po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu
19. Pracownia badań czynności układu oddechowego i krążenia poniedziałek – piątek   po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu

 

Terminy badań można ustalać osobiście lub telefonicznie - nr tel. 95 7202303, 95 7200280.

 

Rejestracja telefoniczna kierowców, którzy otrzymali skierowania na badania lekarskie i psychologiczne wydane przez Policję, Wydział Komunikacji lub Starostwa Powiatowe odbywa się od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 - 12.00 (tel. 95 720 83 60).ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371