Historia

O NAS » Historia

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. (WOMP) jest jednostką organizacyjną służby medycyny pracy, działającą w formie jednostki budżetowej. 

Podmiotem tworzącym i utrzymującym WOMP jest Województwo Lubuskie (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego), jako jednostka samorządu terytorialnego wykonująca swoje zadania poprzez organy, którymi są Sejmik Województwa Lubuskiego i Zarząd Województwa Lubuskiego.

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (WOMP) w Gorzowie Wielkopolskim powstał 01 lipca 1998 r. z przekształcenia Przemysłowego Specjalistycznego ZOZ w Gorzowie Wlkp., którego zadaniem było organizowanie i sprawowanie opieki profilaktyczno-leczniczej nad załogami zakładów pracy miasta Gorzowa Wlkp. i ościennych powiatów, prowadzenie nadzoru merytoryczno-organizacyjnego nad placówkami przemysłowej służby zdrowia województwa lubuskiego oraz udzielanie tym placówkom świadczeń konsultacyjnych.

Przekształcenie wymusiła Ustawa o służbie medycyny pracy - (tj. Dz.U z 2004 Nr 125, poz.1317). Siedzibą WOMP w Gorzowie Wlkp. została Przychodnia ówczesnych Zakładów Przemysłu Jedwabniczego w Gorzowie Wlkp. ”SILWANA”, mieszcząca się przy ul. Fabrycznej 71. Kierowanie placówką powierzono lek. Sławomirowi Sławińskiemu, który pełnił tę funkcję do roku 2005. Kolejnymi dyrektorami byli lek. Aleksandra Zeler- Marcjan, lek. Jerzy Mickiewicz, a w latach 2015-2016 dr n.med. Tomasz Gajewski. Aktualnie funkcję tą pełni dr Ewa Kobierzewska. 

Ośrodek zatrudnia profesjonalną kadrę medyczną, dysponuje odpowiednią bazą lokalową oraz nowoczesnym zapleczem diagnostyczno-rehabilitacyjnym. Zaplecze diagnostyczne stanowi nowoczesna aparatura medyczna w zakresie laryngologii, okulistyki, oraz diagnostyki laboratoryjnej. Ponadto ośrodek posiada nowoczesną aparaturę do wykonywania badań spirometrycznych, audiometrycznych, wideostroboskopii, EKG, badanie progów czucia wibracji. W ośrodku funkcjonuje Pracownia psychologiczna. Ośrodek prowadzi, na wysokim poziomie, działalność diagnostyczno-orzeczniczą w zakresie patologii zawodowej, posiada szerokie możliwości diagnozowania wczesnych skutków narażeń zawodowych w środowisku pracy poprzez udzielanie kompleksowego pakietu medycznych świadczeń profilaktycznych. Sprawuje kompleksowo i w sposób zorganizowany medyczną opiekę profilaktyczną nad uczniami szkół, studentami .ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371