WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW

WOMP » WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW

 

W związku z sytuacją epidemiczną wszyscy zgłaszający się na badania będą wypełnić ankietę oceny ryzyka zakażeniem koronawirusem. Pobranie i wypełnienie ankiety w domu przyspieszy proces rejestracji w placówce. Dziękujemy!.

 

Uwaga bardzo ważna zmiana w badaniach profilaktycznych pracowników !!

Ukazał się dziennik ustaw z nowymi wskazówkami metodycznymi w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników.

Szczegóły:https://medycynapracyportal.pl/wp-content/uploads/aktualnosci/2020/12/01/D2020000213101.pdf

 

 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371