Kalendarium 2019

24 sierpnia   uczestniczyliśmy  w VII Edycji Sportowego Pożegnania Wakacji, które odbyło się na Nadwarciańskich Błoniach. Przygotowaliśmy punkt informacyjno-edukacyjny o tematyce antynowotworowej z możliwością nauki samobadania piersi i jąder na modelach. Uczestnicy pikniku mogli skorzystać również z  pomiaru ciśnienia tętniczego. Ponadto naszym celem było rozpowszechnianie informacji o projekcie  dofinansowanym z Funduszy Europejskich pt. ,,Rehabilitacja medyczna osób pracujących   i powracających do pracy    w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywana pracą”, w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Lubuskie 2020 oś 6.7 ,,Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych  i bezpiecznych miejsc pracy”. Projekt realizujemy od dnia 01.07.2019 do grudnia 2020 (szczegóły w zakładce projekt RPO).

6 i 21 lipiec ponownie spotkaliśmy się w Dobiegniewie i Santoku na Lubuskich  Piknikach Zdrowia     i Profilaktyki. Przygotowaliśmy punkt informacyjno-edukacyjny o tematyce antynowotworowej, edukację  w zakresie zasad ergonomicznej pracy przy komputerze. Uczestnicy pikniku mogli skorzystać z  pomiaru ciśnienia tętniczego oraz pomiaru poziomu lipidów lub glukozy. Udzielono indywidualnych porad oraz rozdysponowano materiały edukacyjne: broszury i ulotki. Ponadto naszym celem było rozpowszechnianie informacji o projekcie  dofinansowanym  z Funduszy Europejskich pt. ,,Rehabilitacja medyczna osób pracujących   i powracających do pracy    w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywana pracą”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oś 6.7 ,,Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy”. Projekt realizujemy od dnia 01.07.2019 do grudnia 2020 (szczegóły w zakładce projekt RPO).

 

9 czerwiec  na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego nasz Ośrodek uczestniczył w Pikniku Zdrowia i Profilaktyki, który odbył się w Parku Róż w Gorzowie Wlkp. Przygotowaliśmy punkt informacyjno-edukacyjny o tematyce antynowotworowej, edukację w zakresie zasad ergonomicznej pracy przy komputerze. Uczestnicy pikniku mogli skorzystać z  pomiaru ciśnienia tętniczego oraz pomiaru poziomu lipidów. Ponadto udzielono indywidualnych porad oraz rozdysponowano materiały edukacyjne: broszury i ulotki.

 

31 maja -Światowy Dzień bez Tytoniu.O szkodliwości palenia powiedziano już wszystko i wiele razy, ale powtarzać wciąż trzeba. Temu służyć ma Światowy Dzień bez Tytoniu. Dym nikotynowy zawiera ponad 7 tys. związków chemicznych. Co najmniej 250 wśród tych substancji jest szkodliwa,   a 70 ma działanie rakotwórcze (według danych ACS). Palący papierosy wdycha  smołę, radioaktywny polon, nikiel, cyjanowodór, formaldehyd, amoniak oraz tlenek węgla, który tworząc z hemoglobiną kompleks zwany karboksyhemoglobiną sprawia, że krew staje się gorzej natleniona. Substancje rakotwórcze z dymu papierosowego mogą inicjować proces nowotworowy. W efekcie powodowanych przez nie uszkodzeń DNA  komórki rosną i dzielą się bez ograniczeń.  Co więcej, trujące związki chemiczne gromadzą się przez lata w organizmie palacza, potęgują swoje działanie stając się jeszcze bardziej szkodliwe i zwiększając ryzyko zachorowania na nowotwór

 

Trwa tydzień jaskry  więcej informacji:

http://www.tydzienjaskry.pto.com.pl/

9 luty na zaproszenie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nasz Ośrodek wziął udział w Białej Sobocie w ramach Obchodów Międzynarodowego Dnia Walkiz Rakiem. Przygotowaliśmy punkt informacyjno-edukacyjny ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki chorób nowotworowych oraz zachęcaliśmy do nauki samobadania piersi  i jąder na przygotowanych modelach.

 

            

4 luty - Światowy Dzień Walki z Rakiem przed całym światem stoją obecnie wielkie wyzwania związane z sytuacją epidemiologiczną i demograficzną. Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują na podwojenie liczby nowych zachorowań na nowotwory w ciągu najbliższych 15-20 lat. Rak staje się głównym zabójcą ludzi w XXI wieku. To jedna z chorób cywilizacyjnych, której jednak można zapobiegać dzięki zdrowemu stylowi życia oraz poddawaniu się regularnym badaniom profilaktycznym.

21-27 styczeń - Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy  Rak szyjki macicy dotyczy blisko półtora miliona kobiet na całym świecie. Tylko w Polsce ponad 3000 pacjentek rocznie słyszy diagnozę – „RSM”. Wcześnie zdiagnozowany rak szyjki macicy (w fazie przedinwazyjnej) cechuje się bardzo dobrym rokowaniem i daje duże szanse na całkowite wyleczenie. Niestety, jako że choroba rozwija się często bezobjawowo, u wielu pacjentek wykrywana jest w fazie zaawansowanej i trudnej do wyleczenia. Rak szyjki macicy nie jest chorobą uwarunkowaną genetycznie. Każda kobieta, w każdym wieku, może być narażona na zachorowanie. Podczas Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w całej Europie organizowanych jest wiele imprez i wydarzeń, które mają na celu intensywną edukację dorosłych kobiet i nastolatek w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i zachęcanie ich do korzystania z dostępnych świadczeń medycznych. W Polsce realizowany jest Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Umożliwia on każdej kobiecie w wieku 25-59 lat wykonanie raz na trzy lata bezpłatnych badań cytologicznych. Kobiety obciążone czynnikami ryzyka (zakażone wirusem HIV, przyjmujące leki immunosupresyjne, zakażone HPV - typem wysokiego ryzyka) - mogą korzystać       z cytologii w ramach programu co 12 miesięcy. Celem programu  jest zmniejszenie liczby kobiet, które chorują i umierają na raka szyjki macicy do poziomu osiągniętego w krajach, które przodują w tym zakresie.

Poddawanie się regularnym badaniom cytologicznym pozwala wykryć wczesne symptomy choroby nowotworowej i podjąć skuteczną terapię.

 26 stycznia Dzień Transplantacji obchodzony, jako upamiętnienie pierwszego udanego przeszczepu nerki w 1966 roku w I Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie. Na świecie pierwszy przeszczep nerki od brata bliźniaka miał miejsce w 1954 roku  w Bostonie, zaś międzynarodowe obchody Światowego Dnia Donacji i Transplantacji oficjalnie odbywają się 26 października. Hasło Dnia Transplantacji brzmi: „nie zabieram swoich organów do nieba, tam wiedzą, że potrzebne są na ziemi” i podkreśla ogromne znaczenie przeszczepiania narządów wewnętrznych w ratowaniu życia ludzkiego. Z każdym rokiem, zwiększa się ilość wykonywanych operacji przeszczepienia narządów. Dzięki ustanowieniu Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” nastąpiła znaczącą poprawa sytuacji polskiej transplantologii. W naszym kraju realizowane są różne programy dążące do wspierania transplantacji i pozyskiwania potencjalnych dawców narządów. Obecnie istnieją kampanie zachęcające do podpisania oświadczenia woli o wykorzystaniu narządów po naszej śmierci, przykładem jest kampania "Nie zabieraj swoich narządów do nieba - one potrzebne są tu, na ziemi" prowadzona przez krakowską Klinikę Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Collegium Medicum UJ – pod kierownictwem prof. Jerzego Sadowskiego. Według prawa polskiego, narządy mogą zostać pobrane od zmarłego, jeżeli ten za życia nie zastrzegł tej decyzji i nie zgłosił swojego postanowienia w specjalnym rejestrze sprzeciwu. Obecnie wystarczy orzeczenie o śmierci mózgu oraz wydana zgoda na pobranie narządów przez rodzinę zmarłego. W Polsce procedura pobierania narządów po śmierci osoby zachodzi po dwukrotnym zbadaniu i stwierdzeniu zgonu pacjenta przez komisję złożoną z trzech lekarzy: neurologa lub neurochirurga, anestezjologia i lekarza innej specjalności. Decyzja  o przekazaniu organów staje się bohaterskim postanowieniem. Pobrane narządy mogą uratować i wydłużyć życie aż siedmiu osób, więc każdy narząd jest podarunkiem życia osobie chorej.

 Źródło:https://bimkal.pl/kalendarz/dzien-transplantacjiŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371