Kalendarium 2020

 

 

 

26 września na zaproszenie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nasz Ośrodek prezentował stoisko edukacyjne w czasie XV Jubileuszowej Konferencji Kobiet w Filharmonii Gorzowskiej. Przygotowaliśmy punkt informacyjno-edukacyjny ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki chorób nowotworowych kobiet. Zachęcaliśmy panie do nauki samobadania piersi na przygotowanych modelach.
 
Ponadto przygotowaliśmy punkt informacyjny dotyczący projektu rehabilitacyjnego, którego jesteśmy realizatorem. Projekt pt. ,,Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywana pracą” w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Lubuskie 2020 dofinansowany z Funduszy Europejskich.

 

         

 

 

 

8 luty na zaproszenie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nasz Ośrodek wziął udział w Białej Sobocie w ramach Obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Rakiem. Przygotowaliśmy punkt informacyjno-edukacyjny ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki chorób nowotworowych oraz zachęcaliśmy szczególnie panów do nauki samobadania jąder na przygotowanych modelach. Chętnych nie brakowało. Tematem zainteresowały się również panie – to właśnie one najczęściej wykrywają zmiany chorobowe u swoich partnerów. Ponadto na naszym stoisku przygotowaliśmy ulotki informujące o projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich pt. ,,Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywana pracą” w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Lubuskie 2020 oś 6.7 ,,Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy”. Projekt realizujemy od dnia 01.07.2019 do grudnia 2020 (szczegóły w zakładce projekt RPO).