Kalendarium 2020/2021

 2021

 5 lipca Profilaktyka 40 Plus – informacja Ministerstwa Zdrowia – Portal Gov.pl

31 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Tytoniu, pod hasłem "Zobowiązuj się do rzucenia palenia”. W tym dniu szczególnie Światowa Organizacja Zdrowia dąży do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywnych skutków zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych. Światowy Dzień bez Tytoniu został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów - głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki.
Tytoń powoduje każdego roku 8 milionów zgonów. Kiedy w tym roku ukazały się dowody na to, że palacze byli bardziej narażeni na ciężką chorobę z powodu COVID-19 w porównaniu z osobami niepalącymi, skłoniło to miliony palaczy do rzucenia palenia. Rzucenie palenia może być trudne, zwłaszcza w obliczu dodatkowego stresu społecznego i gospodarczego, który nastąpił w wyniku pandemii, ale istnieje wiele powodów, aby rzucić palenie.
Korzyści z rzucenia palenia są niemal natychmiastowe:

 - po 20 minutach rzucenia palenia Twoje tętno spada

 - w ciągu 12 godzin poziom tlenku węgla we krwi spada do normy

 - w ciągu 2-12 tygodni poprawia się krążenie i poprawia się czynność płuc

 - w ciągu 1-9 miesięcy kaszel i duszność ustępują

 - w ciągu 5-15 lat ryzyko udaru zmniejsza się do poziomu osoby niepalącej

 - w ciągu 10 lat śmiertelność z powodu raka płuc jest o połowę niższa niż wśród palaczy

 - w ciągu 15 lat ryzyko choroby serca jest takie, jak u niepalących.

 I wiele innych …

źródło: WHO

Stop Udarom – Społeczna Kampania na Temat Udaru Mózgu https://stopudarom.pl/

8 maja Światowy Dzień Świadomości Raka Jajnika, który nazywany jest często „cichym, podstępnym zabójcą”. Nowotwór jajnika w początkowej fazie rozwija się najczęściej bezobjawowo, dlatego tak ważna jest świadomość wśród Kobiet. Rak jajnika zwykle wykrywany jest w wysokim stopniu zaawansowania klinicznego tzn. istnieją już przerzuty na inne narządy w jamie brzusznej. Szanse na wyleczenie tak zaawansowanego procesu nowotworowego są ograniczone. Ponadto choroba ma zwykle charakter nawrotowy.
 Jak podkreślają eksperci Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej – optymalne narzędzia diagnostyczne oraz wdrożenie skutecznego leczenia na jak najwcześniejszym etapie postępowania to złote zasady, które mogą wydłużyć życie pacjentek z rakiem jajnika nawet o kilka lat. Bo świadomość = życie!
https://www.zwrotnikraka.pl/swiatowy-dzien-swiadomosci-raka-jajnika/

 

28 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych
 Hasłem tegorocznego Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy jest:

Przewiduj, przygotuj się i reaguj na kryzysy.
POSTAW NA BHP.

 Pandemia COVID-19 ma ogromny wpływ na niemal każdy aspekt świata pracy – począwszy od zagrożenia zarażeniem się wirusem, po utratę miejsc pracy w wielu kluczowych sektorach, upadanie przedsiębiorstw i okresowe zamknięcia różnych gałęzi gospodarki oraz szkół, ograniczenie mobilności (w tym podróży lotniczych) oraz wpływ na globalne łańcuchy dostaw. Wykorzystanie podczas pandemii na szeroką skalę formy pracy zdalnej daje pracownikom nowe możliwości, ale także stwarza potencjalne zagrożenia (w szczególności zagrożenia psychospołeczne). Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) zachęca, aby bazując na doświadczeniach wyniesionych z pandemii, wdrożyć działania, które pomogą lepiej zarządzać bezpieczeństwem pracy, efektywniej chronić zdrowie pracowników, a przedsiębiorstwom zapewnią ciągłość biznesową i wsparcie umożliwiające odbudowanie zasobów po wyjściu z kryzysu i sprostanie nieprzewidzianym wyzwaniom oraz ewentualnym, nowym kryzysom w przyszłości.

 Obecny kryzys pokazał, że kluczowe znaczenie w procesie reagowania kryzysowego i ochrony zdrowia publicznego mają silne i skuteczne systemy zarządzania BHP. MOP zwraca uwagę na potrzebę budowanie rezylientnych (niezawodnych i odpornych) systemów BHP zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie przedsiębiorstw. Takie systemy pomogą rządom, pracodawcom i pracownikom łagodzić skutki COVID-19 oraz ograniczać rozprzestrzenianie wirusa.

źródło:https://www.ciop.pl

 

25 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem, którego celem jest zwrócenie uwagi na powszechne występowanie hałasu w życiu ludzi, zwiększanie świadomości występowania tego szkodliwego zjawiska oraz jego wpływu na zdrowie i życie. Zagrożenie hałasem rośnie wraz z rozwojem cywilizacyjnym i działalnością człowieka. Największe zagrożenie stanowi hałas powodowany ruchem drogowym, kolejowym i lotniczym. Zagrożenie to wzrasta szczególnie szybko w dużych miastach i na terenach silnie zurbanizowanych


Poziom hałasu w środo­wisku można ograniczyć za wiele sposobów, m.in. przez wyciszenie źródeł hałasu, zabezpieczenia akustyczno-urbanistyczne (np. pasy zieleni, wały ziemne, wykopy i ekrany akustyczne) oraz rozwiązania architektoniczne (np. rozpraszające dźwięk elewacje, dźwiękoszczelne okna).

Hałas jest najpowszechniej występującym czynnikiem szkodliwym środowiska pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest eliminowanie u źródła ryzyka zawodowego zwią­zanego z narażeniem na hałas lub ograniczanie tego ryzyka do najniższego pozio­mu przy wykorzystaniu dostępnych rozwiązań technicznych oraz postępu nauko­wo-technicznego

WARTO WIEDZIEĆ  - Kampania społeczna realizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030, zadanie Obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe przez edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę, w tym kształtowanie świadomości prozdrowotnej i propagowanie zdrowego stylu życia, finansowana ze środków Ministra Zdrowia http://planujedlugiezycie.pl/

7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia 2021 pod hasłem
,,Budowanie sprawiedliwszego i zdrowszego świata”.
To drugi Światowy Dzień Zdrowia przypadający na pandemię COVID-19 - najgorszy na świecie kryzys zdrowotny w czasie pokoju od stulecia. Dzieje się to w wyczerpujących i bolesnych czasach dla ludzi na świecie, którzy borykają się ze skutkami pandemii, w tym dla osób pracujących w sektorze zdrowia.
Aby uczcić ten dzień WHO podejmuje wezwanie do działania w Światowy Dzień Zdrowia - oraz w całorocznej kampanii, w której zobowiązuje się do budowania bardziej sprawiedliwego i zdrowszego świata, traktując równość w zdrowiu znacznie poważniej niż wcześniej - i wychodząc naprzeciw społecznym i ekonomicznym czynnikom wpływającym na zdrowie (źródło: https://www.who.int).

Działania zmierzające do poprawy zdrowia każdy z nas może podejmować w swoim otoczeniu, poprzez promocje zdrowego stylu życia, zachęcanie do badań profilaktycznych i dbania o zdrowie swoje i swoich najbliższych.

Profilaktyka na Dzień Zdrowia  https://lubuskie.pl/wiadomosci/16435/profilaktyka-na-dzien-zdrowia

WARTO WIEDZIEĆ – ŚRODA Z PROFILAKTYKĄ NFZ  https://akademia.nfz.gov.pl/kalendarz-2021/

23 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Celem obchodów jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i innych zaburzeń z nią związanych.

https://www.nfz-zielonagora.pl/PL/1049/7518/Sroda_z_profilaktyka_-_Depresja_w_czasach_pandemii/

http://depresja.org/

 

4 luty Światowy Dzień Walki z Rakiem

https://www.zwrotnikraka.pl/swiatowy-dzien-walki-z-rakiem/

https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/16142/onko-porady-w-swiatowym-dniu-walki-z-rakiem

2020

26 września na zaproszenie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nasz Ośrodek prezentował stoisko edukacyjne w czasie XV Jubileuszowej Konferencji Kobiet w Filharmonii Gorzowskiej. Przygotowaliśmy punkt informacyjno-edukacyjny ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki chorób nowotworowych kobiet. Zachęcaliśmy panie do nauki samobadania piersi na przygotowanych modelach.
 
Ponadto przygotowaliśmy punkt informacyjny dotyczący projektu rehabilitacyjnego, którego jesteśmy realizatorem. Projekt pt. ,,Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywana pracą” w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Lubuskie 2020 dofinansowany z Funduszy Europejskich.