Konsultacje

Pacjenci » Konsultacje

Pacjent zgłasza się na konsultację na podstawie skierowania wydanego przez lekarza podstawowej jednostki służby medycyny pracy (lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych).

Załączniki :
 • skierowanie na badanie profilaktyczne z zakładu pracy
 • dokumentacja z wykonanych badań (karta badania profilaktycznego + wyniki badań dodatkowych)
 • w przypadku , kiedy konsultacja dotyczy badania kontrolnego (powyżej 30 dni ZLA) i w przypadku konieczności porównania aktualnych badań z poprzednimi, jak np. audiogram, spirometria, itd., należy załączyć również wcześniejsze badania profilaktyczne.
Po otrzymaniu dokumentacji WOMP (dokumentację można złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty), po zapoznaniu się przez lekarza prowadzącego pacjent jest umawiany na termin badania i informowany o tym listownie i telefonicznie, jeżeli jest podany kontakt. Pacjent po odbytej konsultacji, otrzymuje jej pisemne potwierdzenie. Wynik konsultacji otrzymuje również lekarz kierujący, który wystawia zaświadczenie do Kodeksu pracy.


ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371