Konsultacje lekarskie do badań kodeksowych

Lekarze » Konsultacje lekarskie do badań kodeksowych

 

Konsultacje lekarskie do badań kodeksowych

W przypadku wątpliwości orzeczniczych lekarz uprawniony do przeprowadzania badań profilaktycznych     z podstawowej jednostki służby medycyny pracy ma prawo skierować pacjenta do Poradni Konsultacyjnej WOMP, gdzie specjaliści medycyny pracy, w wyniku udostępnionej dokumentacji oraz badań przeprowadzonych na miejscu, rozstrzygną wątpliwości orzecznicze.

Skierowanie zawierające sformułowane wątpliwości orzecznicze wystawione może być przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych po przeprowadzeniu wszystkich badań i konsultacji specjalistycznych niezbędnych do wydania orzeczenia o zdolności do pracy na danym stanowisku lub o jego braku.

Załączniki stanowią:

- dokumentacja badania/badań profilaktycznych (w tym skierowanie od pracodawcy);

- wyniki badań dodatkowych/wyniki konsultacji specjalistycznych;

- dokumentacja medyczna pacjenta.

Po otrzymaniu całości dokumentacji pacjent umawiany jest na termin badania, o czym informowany jest listownie lub telefonicznie (w zależności od udostępnionego kontaktu). Wynik konsultacji przekazywany jest lekarzowi kierującemu w formie pisemnej.

 

Uwaga

Badania konsultacyjne przeprowadzane na podstawie skierowania uprawnionego lekarza podstawowej jednostki służby medycyny pracy wykonywane są bezpłatnie.

 

Dokumenty do pobrania:ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371