Kontakt

O NAS » Kontakt

Sekretariat:                                                                                                                                       Rejestracja czynna od 7:15 do 15:00
Tel. ( 095)7202306
Fax (095)7200259 E-mail: biuro@womp.gorzow.pl


Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Fabryczna 70
66-400 Gorzów Wlkp.
Dyrektor lek. Ewa Kobierzewska
Zastępca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych mgr Anna Sieniawska

 

REJESTRACJA        

95 720 23 03

95 720 02 80

SEKRETARIAT       

95 720 23 06

FAX   

95 720 02 59

Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH

95 720 83 70

GŁÓWNA KSIĘGOWA

95 720 83 71

KADRY/KSIĘGOWOŚĆ

95 720 83 72

NACZELNA PIELĘGNIARKA

95 720 83 75

DZIAŁ ORGANIZACJI, NADZORU I SZKOLENIA      

95 720 83 74

ZAKŁAD REHABILITACJI

95 720 83 76

KIEROWNIK ZAKŁADU REHABILITACJI       

95 720 83 79

ZAOPATRZENIE    

95 720 83 73

INFORMATYK

95 720 83 64

PORADNIA MEDYCYNY PRACY          

95 720 83 60

PRACOWNIA WIBRACYJNA      

95 720 83 60

PORADNIA CHORÓB ZAWODOWYCH

95 720 83 67

PORADANIA OTOLARYNGOLOGICZNA  I BADANIA SŁUCHU           

95 720 83 66

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA        

95 720 02 58

PUNKT POBRAŃ

wew. 39

 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371