Lubuskie Dba o Zdrowie Psychiczne

Od 1 listopada w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. działa Centrum Zdrowia Psychicznego. To ośrodek, którego zadaniem jest zapewnienie i koordynowanie pomocy psychiatrycznej, psychologicznej i psychoterapeutycznej. Jeśli masz problemy w domu, w pracy, w szkole czy na uczelni, i niepokoisz się, że ich przyczyną, bądź skutkiem jest choroba, zaburzenie psychiczne koniecznie zgłoś się do punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego przy ul. Walczaka 42 (budynek za Izbą Przyjęć). Tam, najpóźniej do 72, godzin otrzymasz profesjonalną pomoc. Osoby w stanie nagłym, zagrażającym życiu, będą przyjmowane natychmiast.

Centrum zapewnia kompleksową, wielostronną, powszechnie dostępną pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi, a także opiekę zdrowotną oraz inne formy opieki i pomocy niezbędnej w środowisku rodzinnym i społecznym.

Szukacie informacji o innych możliwościach leczenia psychiatrycznego w województwie lubuskim? Znajdziecie je w opracowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Informatorze o dostępnych w województwie lubuskim formach wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi. Znajdziecie tam wszystko co najważniejsze: dane o możliwościach wsparcia osób, którym ujawnione zaburzenia psychiczne utrudniają m. in. radzenie ze wszystkimi kłopotami dnia codziennego.

Informator jest przeznaczony przede wszystkim dla osób potrzebujących pomocy, ich opiekunów oraz specjalistów, którzy tego wsparcia zawodowo udzielają.
Informator został umieszczony na stornie www.lubuskie.pl w zakładce Zdrowie – Psychiatria.

Można się też z nim zapoznać klikając TUTAJ.ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371