Monitoring

Prawo » Monitoring

INFORMACJE DOTYCZĄCE MONITORINGU

Podczas wizyty w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. , Państwa wizerunek może zostać zarejestrowany przez kamerę monitoringu znajdującą się na parterze budynku. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno Państwu, jak i naszym pracownikom, a także w celu ochrony wyposażenia WOMP oraz własności odwiedzających nas osób. Zarejestrowany obraz nie jest wykorzystywany do żadnych innych celów, niż wskazane powyżej. Dostęp do nagrań mają wyłącznie upoważnieni pracownicy WOMP oraz pracownicy ochrony, a także firmy zapewniające wsparcie techniczne systemu. Nagrania nie są udostępniane nikomu, poza uprawnionymi organami państwowymi – jako materiał dowodowy na potrzeby prowadzonych postepowań. W uzasadnionych przypadkach mają Państwo prawo dostępu do nagrań. Mają Państwo również prawo żądania anonimizacji lub usunięcia wizerunku na zarejestrowanych obrazach.   Po 14 dniach nagrania są nadpisywane, bez możliwości ich odtworzenia.ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371