O NAS

Poniżej przedstawiamy aktualne numery telefonów:

Sekretariat

95 720 23 06

FAX

95 720 02 59

Rejestracja Główna

95 720 23 03

Rejestracja Główna

95 720 02 80

Dział Konsultacyjno-Diagnostyczny

Pracownia Psychologiczna 

95 720 02 58

Poradnia Medycyny Pracy  

95 720 83 60

Poradnia Medycyny Pracy - Gabinet nr 18 

95 720 83 65

Poradnia Medycyny Pracy - Gabinet nr 19 

95 720 83 62

Poradnia Medycyny Pracy - Gabinet nr 25 

95 720 83 64

Pracownia wibracyjna  

95 720 83 61

Poradnia chorób zawodowych

95 720 83 67

Poradnia laryngologiczna  

95 720 83 66

Poradnia dermatologiczna 

95 720 83 77

Poradnia okulistyczna  

 95 720 83 78

 

Zakład Rehabilitacji

95 720 83 79

Laboratorium 

95 720 83 76

Dział Organizacji i Nadzoru

Dział Organizacji i Nadzoru 

95 720 83 74

Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru 

95 720 83 63

 

Naczelna Pielęgniarka 

95 720 83 75

Dział Administracyjno-Ekonomiczny

Dyrekor ds.administaracyjnych 

95 720 83 70

Zaopatrzenie

95 720 83 71

Kadry/ Księgowość 

95 720 83 72

Główna Księgowa

95 720 83 73

 

 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371