Poradnia dla narażonych na promieniowanie jonizujące

Poradnie » Poradnia dla narażonych na promieniowanie jonizujące

Poradnia wykonuje badania pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące wśród których szczególną grupę stanowi personel służby zdrowia np. lekarze ,dentyści, technicy rtg czy pielęgniarki pracujące przy urządzeniach diagnostycznych eksponujących promienie jonizujące. Zakres badań profilaktycznych jest ściśle związany z narządami krytycznymi narażonymi na promieniowanie jonizujące. Jest to przede wszystkim badanie ogólne , ze zwróceniem uwagi na skórę oraz okulistyczne z oceną soczewek. Z badań pomocniczych obowiązkowa jest morfologia krwi z rozmazem i płytkami krwi oraz retikulocytami. Należy pamiętać, że promieniowanie jonizujące jest czynnikiem rakotwórczym.


ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371