Poradnia fizykoterapi i rehabilitacji

Poradnie » Poradnia fizykoterapi i rehabilitacji

WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH

stanowiących podstawę do skierowania na rehabilitację leczniczą uzasadnioną patologią zawodową:

 1. Zespoły bólowe kręgosłupa
 2. Zespoły bólowe barków oraz inne zespoły bólowe stawów obwodowych związane z wykonywaną pracą
 3. Uszkodzenie łąkotki
 4. Zapalenie kaletki maziowej
 5. Zapalenia ścięgien i pochewek, lub mięśni i przyczepów ścięgnistych
 6. Zapalenie nadkłykci kości ramiennej (łokieć tenisisty, łokieć golfisty)
 7. Mononeuropatie związane ze sposobem wykonywania pracy: 
  - Zespół cieśni w obrębie nadgarstka
  - Uszkodzenie nerwu łokciowego
  - Uszkodzenie nerwu strzałkowego
  - Uszkodzenie nerwu piszczelowego
 8. Przewlekłe choroby narządu głosu związane z nadmiernym wysiłkiem głosowym
 9. Choroby układu oddechowego związane z wykonywaną pracą,
 10. Zespół przeciążeniowy podudzi – obrzęk limfatyczny,
 11. Wczesny okres postaci naczyniowo-nerwowej zespołu wibracyjnego,
 12. Wyprysk skóry pochodzenia zawodowego.

 
Dokumenty do pobrania:ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371