Poradnia Otolaryngologiczna i badania słuchu

Poradnie » Poradnia Otolaryngologiczna i badania słuchu

 • Wideostroboskop z optyką do oglądania krtani i ucha,
  Wideostroboskop z optyką do oglądania krtani i ucha,

Poradnia Otolaryngologiczna i badania słuchu przyjmuje pacjentów codziennie w godzinach od 8,00 do 14,00.


Poradnia wyposażona jest w jednorazowy sprzęt do badania pacjentów, otoskop, wideostroboskop z optyką do oglądania krtani i ucha, audiometr tonalny z możliwością wykonania prób nadprożowych i tympanometrią.
Jest poradnią konsultacyjną dla Poradni Chorób Zawodowych, Medycyny Pracy i Poradni dla Młodocianych oraz jednostek podstawowych służby medycyny pracy z terenu działania WOMP. 

W Poradni Laryngologicznej wykonywane są badania videostroboskopowe.
O badaniach laryngologicznych powinni pamiętać szczególnie nauczyciele, grupa zawodowa u której stwierdza się największą ilość przypadków przewlekłych chorób narządu głosu. Nauczyciele narażeni są na liczne czynniki sprzyjające schorzeniom tego rodzaju. Chodzi zwłaszcza o przedłużony czas pracy głosem, nierównomierne obciążenie w ciągu roku i brak szkoleń w dziedzinie emisji głosu i prawidłowej artykulacji. Ponadto nauczyciele pracują w pomieszczeniach o zaburzonej akustyce i niewyposażonych w aparaturę nagłaśniającą. Warunki klimatyczne w salach lekcyjnych także są niekorzystne - powietrze jest suche i zapylone.Do skutków nadmiernego wysiłku głosowego zalicza się m.in. guzki głosowate twarde, zmiany przerostowe fałdów głosowych oraz niedowład mięśni wewnętrznych kratni. Ich najczęstszymi objawami są chrypka, drżenie i łamliwość głosu. Z czasem dochodzi do zupełnego wyczerpania możliwości głosowych, co może być przyczyną niezdolności do wykonywania zawodu. Wczesne zdiagnozowanie choroby narządu głosu umożliwia jej skuteczne leczenie i odwrócenie opisanych skutków.

Ponadto istnieje możliwość wykonania badań wideostroboskopowych odpłatnie.ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371