Poradnia Psychologiczna

Psycholog » Poradnia Psychologiczna

Pracownia Psychologiczna czynna jest codziennie w godzinach pracy Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Zatrudnieni psychologowie wykorzystują wystandaryzowaną metodykę i licencjonowaną aparaturę badawczą oraz posiadają niezbędnie kwalifikacje i wymagane uprawnienia do badań.:

 • profilaktycznych:
  • kierowców wszystkich kategorii;
  • operatorów wózków widłowych, sprzętu ciężkiego itp.;
  • osób wykonujących prace na wysokościach;
  • pracowników ochrony;
  • osób kierujących pojazdami służbowymi;
  • osób kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;
  • osób przedłużającymi uprawnienia do kierowania pojazdami;
  • instruktorów i egzaminatorów;
  • funkcjonariuszy ITD
 • kontrolnych dla osób, które utraciły prawo jazdy w wyniku:
  • kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie jak alkohol;
  • spowodowania wypadku, w którym był zabity lub ranny;
  • skierowania przez lekarza, jeśli w wyniku badań lekarskich stwierdzona zostanie konieczność przeprowadzania badań psychologicznych;
  • istnienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;
  • przekroczenia liczby punktów karnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego;
 • diagnostycznych
  • osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń palną lub gazową;
  • myśliwych;
  • osób uprawiających strzelectwo sportowe;
  • sędziów, kuratorów, prokuratorów i komorników;
  • detektywów;
  • osób ubiegających się o prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą lub zatrudnionych przy wytwarzaniu i/lub obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją itp.

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, że jest jednostką odwoławczą od badań psychologicznych dla mieszkańców województwa lubuskiego.Terminy badań wyznaczane są po wcześniejszej rejestracji telefonicznej tel. 957202303.


ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371