Poradnia Psychologiczna

Psycholog » Poradnia Psychologiczna

Pracownia Psychologiczna czynna jest codziennie w godzinach pracy Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Zatrudnieni psychologowie wykorzystują wystandaryzowaną metodykę i licencjonowaną aparaturę badawczą oraz posiadają niezbędnie kwalifikacje i wymagane uprawnienia do badań.:

 • profilaktycznych:
  • kierowców wszystkich kategorii;
  • operatorów wózków widłowych, sprzętu ciężkiego itp.;
  • osób wykonujących prace na wysokościach;
  • pracowników ochrony;
  • osób kierujących pojazdami służbowymi;
  • osób kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;
  • osób przedłużającymi uprawnienia do kierowania pojazdami;
  • instruktorów i egzaminatorów;
  • funkcjonariuszy ITD
 • kontrolnych dla osób, które utraciły prawo jazdy w wyniku:
  • kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie jak alkohol;
  • spowodowania wypadku, w którym był zabity lub ranny;
  • skierowania przez lekarza, jeśli w wyniku badań lekarskich stwierdzona zostanie konieczność przeprowadzania badań psychologicznych;
  • istnienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;
  • przekroczenia liczby punktów karnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego;
 • diagnostycznych
  • osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń palną lub gazową;
  • myśliwych;
  • osób uprawiających strzelectwo sportowe;
  • sędziów, kuratorów, prokuratorów i komorników;
  • detektywów;
  • osób ubiegających się o prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą lub zatrudnionych przy wytwarzaniu i/lub obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją itp.

Zgłoszenie podjęcia lub zakończenia działalności


Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018r. poz.1155).

 

Zgłoszenie psychologa wykonującego badania z zakresu medycyny pracy powinno zawierać:

 • imię, nazwisko
 • adres gabinetu / miejsca wykonywania praktyki
 • nr dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku: Psychologia
 • dodatkowe kwalifikacje do przeprowadzania badań
 • datę rozpoczęcia lub zakończenia działalności

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie dyplomów ukończenia studiów, studiów podyplomowych, kursów, szkoleń etc. Należy załączyć również kopię poświadczenia wpisu do ewidencji psychologów z Urzędu Marszałkowskiego.

 

Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 30 dni od dnia podjęcia lub zakończenia działalności w WOMP w Gorzowie Wlkp.

 Druki do pobrania:

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, że jest jednostką odwoławczą od badań psychologicznych dla mieszkańców województwa lubuskiego.Terminy badań wyznaczane są po wcześniejszej rejestracji telefonicznej tel. 957202303.


ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371