WYNIKI NABORU PARTNERÓW

WOMP » WYNIKI NABORU PARTNERÓW

 

Wyniki przeprowadzonego otwartego naboru na partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji Projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. „Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywaną pracą”
 
W ramach prowadzonego naboru dla podmiotu leczniczego wpłynęła jedna oferta  z AOS NZOZ Poradnia Neurologiczna Belon, Krynicka,Sobkowiak-Osińska Lekarze sp. Partnerska ul. Kombatanów 34 66-400 Gorzów Wlkp., oferta spełniała kryteria, podmiot zakwalifikowano do współpracy.
 
W ramach prowadzonego naboru dla organizacji pozarządowych wpłynęła jedna oferta  z Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp. ul Kosynierów  Gdyńskich 81 , oferta spełniała kryteria, podmiot zakwalifikowano do współpracy.
 

 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371