Oferty Pracy

WOMP » Oferty Pracy

 

Lekarz Medycyny Pracy.

Warunki zatrudnienie do uzgodnienia.

 

Kontakt:

WOMP Gorzów Wlkp.

ul. Fabryczna 70

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 7202 303   95 7200 280

 

 

Statystyk Medyczny

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 

 • 1.     Prowadzenie statystyki medycznej w zakresie zadań WOMP i opracowywanie na podstawie statystyki medycznej oraz innych materiałów analiz i ocen działalności.

  2.     Prowadzenie rejestrów podstawowych jednostek służby medycyny pracy i rejestrów lekarzy uprawnionych do przeprowadzaniabadań profilaktycznych.

  3.     Prowadzenie dokumentacji kształcenia podyplomowego lekarzy w zakresie medycyny pracy i udział w organizacji szkoleń specjalizacyjnych.

  4.     Ścisłą współpracę z pielęgniarką promocji zdrowia w zakresie szkoleń.

  5.     Współpracę z różnymi instytucjami.

 

 Kontakt:

WOMP Gorzów Wlkp.

ul. Fabryczna 70

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 7202 303   95 7200 280

 

 

 

 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371