Profilaktyka wad cewy nerwowej

Wady cewy nerwowej (bezmózgowie oraz przepukliny mózgu i rdzenia) to jedne z najpoważniejszych wad wrodzonych u dzieci. Noworodek dotknięty taką wadą najczęściej umiera lub jest skazany na niepełnosprawność. Powodem występowania wad cewy nerwowej jest przede wszystkim niedobór kwasu foliowego.

Szacuje się, że w Polsce rodzi się od 2 do 3 noworodków z wadami cewy nerwowej na 1 000 urodzeń żywych, a częstość zgonów niemowląt z powodu rozszczepu kręgosłupa i wodogłowia jest wyższa niż w innych krajach. Skala zjawiska i ograniczone możliwości leczenia uzasadniają ogromne znaczenie profilaktyki wad cewy nerwowej. Do niedawna ograniczano się do profilaktyki wtórnej, zmierzającej do przerywania ciąży w przypadku wykrycia wad cewy nerwowej w badaniu prenatalnym. Udowodnienie roli kwasu foliowego stworzyło szansę upowszechnienia profilaktyki pierwotnej, zmierzającej do zmniejszenia częstości powstawania tych wad u płodów.


ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371