Program: Zdrowy styl życia - prawidłowe odżywianie

Żywienie zajmuje istotną pozycję w hierarchii ludzkich potrzeb, zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia. Współczesne badania naukowe wykazują ścisłą współzależność pomiędzy sposobem żywienia, jakością żywności, a zdrowiem człowieka. Wyodrębniono około 80 jednostek chorobowych, występujących na tle nieprawidłowego żywienia, które noszą nazwę przewlekłych chorób niezakaźnych . Do schorzeń dietozależnych zaliczamy nadwagę i otyłość, choroby układu krążenia, większość nowotworów, cukrzycę typu 2, choroby układu pokarmowego, osteoporozę i hiperlipidemię. Bardzo rozpowszechniona jest otyłość, która sama w sobie jest chorobą ogólnoustrojową, ale jednocześnie zwiększa ryzyko rozwoju wielu innych groźnych chorób. O ryzyku chorób decyduje nie tylko wartość BMI, ale również dystrybucja tkanki tłuszczowej. Jej nagromadzenie się wewnątrz jamy brzusznej łączy się z zagrożeniem w postaci zespołu metabolicznego , obejmującego nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemię oraz nietolerancję glukozy. W efekcie otyłość powoduje konieczność zwiększania wydatków na ochronę naszego zdrowia, pogarsza standard życia, oraz pogłębia zahamowanie wzrostu długości przeciętnego trwania życia.

Często na kształtowanie wyników żywieniowych wpływ mają reklamy a jest on niejednokrotnie negatywny. Jakie są tego konsekwencje człowiek przekonuje się nieraz dopiero w przyszłości. W zmianie poglądów dotyczących prawidłowego odżywiania się może pomóc szkoła przez kształcenie postaw prozdrowotnych.

Jednym z nadrzędnych celów nauczania jest kształtowanie postaw ucznia, a więc przekonań i właściwych zachowań w odniesieniu do zdrowego stylu życia. Postawa uczniowska ma znaczenie w życiu dorosłym, przy dokonywaniu świadomego wyboru produktów żywnościowych oraz zdrowego i racjonalnego sposobu odżywiania się.


ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371