PROJEKT

 

Podsumowanie Projektu p/t.

 „Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy  w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanego z wykonywaną pracą”.
W okresie od 1 .07 2019 do 31.12 2020 w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. Został zrealizowany projekt dofinansowany z funduszy europejskich .
Głównym celem Projektu było przywrócenie osobom ze schorzeniami układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanymi ze  sposobem wykonywania pracy, pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej poprzez wdrożenie kompleksowego programu rehabilitacji medycznej na terenie województwa Lubuskiego.
W trakcie trwania projektu wsparcie otrzymało łącznie 691 osób, w tym 448 kobiet i 243 meżczyzn.
Po uzyskaniu wsparcia 675 osób nadal kontynuowało zatrudnienie .
Dzięki pozyskanym  środkom z projektu  zakupiono nowy sprzęt do fizykoterapii i sali ćwiczeń, który jest obecnie  wykorzystywany  w codziennej pracy z pacjentem.
Doświadczenie jakie zdobyliśmy w wyniku realizacji tego zadania skłoniło nas do napisania wniosku o kolejny podobny Projekt, który mamy nadzieję , niebawem zaczniemy realizować.
Uczestnictwo w programie było bezpłatne

Partnerzy projektu:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Neurologiczna Belon, Krynicka, Sobkowiak- Osińska Lekarze Spółka Partnerska
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp.

 

 

 

 
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371