Promocja zdrowia w szkołach

 W dniu 28 maja b.r. w  Zespole  Szkół Gastronomicznych  w Gorzowie Wlkp. wśród uczniów klas III w ramach programu antynikotynowego oraz obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu, który przypada  31 maja mówiliśmy o szkodliwości palenia. Temat, o którym powiedziano już wszystko       i wiele razy, ale powtarzać wciąż trzeba.

W dniach 8.02.2019 r. i 11.02.2019 r. na zaproszenie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem  przeprowadzono wśród dziewcząt klas III i IV zajęcia dotyczące profilaktyki raka piersi. W części merytorycznej przekazano  podstawowe informacje nt. przyczyn, objawów i profilaktyki raka piersi. Po krótkiej prezentacji tematu odbyły się ćwiczenia w zakresie samobadania piersi na fantomach. Pozyskaną wiedzę i umiejętności wzbogacono kolportażem tematycznych materiałów edukacyjnych w formie ulotek.

 Dnia 29 stycznia 2019 r. z okazji Dnia Transplantacji w Zespole Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. odbywało się spotkanie dla uczniów tej szkoły poświęcone tematyce transplantologii zorganizowane przez Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.Swój udział w spotkaniu miał również nasz Ośrodek, przygotowaliśmy punkt informacyjno-edukacyjny w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych oraz wykonywaliśmy pomiar ciśnienia tętniczego.

 W dniach 28 i 29 listopada 2018. w klasach I i II  Zespołu Szkół Gastronomicznych  w Gorzowie Wlkp. w ramach programu antynikotynowego i obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia, zorganizowano zajęcia edukacyjne dla młodzieży. Niestety najważniejszą przyczyną zachorowań na nowotwory w Polsce wciąż pozostaje palenie tytoniu. Palenie tytoniu oraz narażenie na dym tytoniowy niesie poważne skutki zdrowotne. Dowodzi się, że palenie oddziałuje negatywnie na cały organizm, a palacze są szczególnie narażeni na: choroby układu oddechowego (przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma, gruźlica, zpalenie płuc), choroby układu krążenia (choroba niedokrwienna serca, tętniak aorty, wylew, miażdżyca obwodowych naczyń krwionośnych) oraz nowotwory (gardła, krtani, przełyku, tchawicy, oskrzeli, płuc, krwi, żołądka, wątroby, trzustki, nerki    i moczowodu, okrężnicy, szyjki macicy, pęcherza, jelita grubego). Ponadto palenie tytoniu jest istotnym czynnikiem innych problemów zdrowotnych (np. ślepota, katarakta, zwyrodnienie plamki żółtej, zapalenie ozębnej, złamanie kości udowej, cukrzyca), ma także negatywny wpływ na układ rozrodczy i zaburzenia płodności u kobiet oraz zaburzenia erekcji u mężczyzn. Palenie uszkadza układ immunologiczny i odpowiada za ogólne pogorszenie stanu zdrowia. Również bierne narażenie na dym tytoniowy jest czynnikiem ryzyka problemów zdrowotnych zarówno u dorosłych (udar mózgu, podrażnienie błony śluzowej nosa, choroba niedokrwienna serca, rak płuca), jak i u dzieci (choroby dolnych dróg oddechowych, choroby ucha środkowego, zaburzenia oddechowe, uszkodzenia płuc, zespół nagłego zgonu niemowląt. Ma również negatywny wpływ na kobiecy układ rozrodczy i jest przyczyną niskiej wagi urodzeniowej płodu. Zwraca się uwagę, że palenie tytoniu nie tylko naraża na utratę zdrowia, ale i pogarsza wygląd skóry. U palaczy wcześniej występują zmarszczki, opóźnia się gojenie ran oraz zaostrza się stan wielu schorzeń skóry (np. trądziku, łuszczycy). Palenie doprowadza również do przebarwienia i pokrycia kamieniem zębów, wystąpienia nieświeżego oddechu i żółcenia palców. Konsumpcja wyrobów tytoniowych w Polsce jest najczęstszą przyczyną zgonów, której można zapobiec. Szacuje się, że z powodu palenia w Polsce w 2016 r. zmarło 66 tys. osób (17%wszystkich zgonów), w tym 48 tys. mężczyzn (tj. 24,1% zgonów) i 18 tys. kobiet (tj. 9,6% zgonów). Dodatkowo bierne palenie odpowiadało za 6,2 tys. zgonów, tj. 1,6% wszystkich zgonów. Badania wskazują, że palacze żyją przeciętnie 10 lat krócej niż niepalący. W dodatku palacze przez więcej lat życia borykają się z problemami zdrowotnymi. W 2016 r. w przypadku mężczyzn palenie było odpowiedzialne za utratę 18,5% lat przeżytych w zdrowiu, a u kobiet – 8,7% (w 1990 r. było to odpowiednio 23,1% i 8,6%). Należy podkreślić, że również korzystanie z tzw. elektronicznych papierosów ma negatywny wpływ na zdrowie.

 

źródło: infos/Biuro Analiz Sejmowych nr 14(237) 2017ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371