Rehabilitacja

Pacjenci » Rehabilitacja

Na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. ( Dz. z 2018r. poz. 1155 z późń. zm.) art.6.pkt.1 ust.3. służba medycyny pracy jest właściwa do realizowania zadań z zakresu prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową.
W związku z powyższym w momencie zgłoszenia się pacjenta z uprawnieniami ( wykaz jednostek chorobowych uprawniających ) do korzystania ze świadczeń pacjent musi posiadać skierowanie na obowiązującym druku (skierowanie na zabiegi).

Pacjenci WOMP mogą skorzystać z porady lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej (przyjęcia w środy, w godz. 11:00-14:00, po wcześniejszytm telefonicznym umówieniu się - tel. 95 720 23 03), lub mgr fizjoterapii.

Zakład Rehabilitacji WOMP przyjmuje pacjentów w dni powszednie, w godzinach: 7:30 - 16:00.

Pacjent , który jest pracownikiem zakładu, z którym umowę na opiekę profilaktyczną zawarł WOMP skierowanie otrzymuje od:

 • lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej w Poradni Rehabilitacyjnej WOMP,
 • lekarza Poradni Medycyny Pracy lub Poradni Chorób Zawodowych WOMP,
 • lekarza spec. laryngologii z Poradni Laryngologicznej WOMP (osoby które w trakcie wykonywania pracy narażone są na nadmierny wysiłek głosowy np. nauczyciele, aktorzy, konferansjerzy itp.)
 • mgr fizjoterapii zatrudnionego w WOMP.

Pacjenci z zakładów pracy objętych opieką profilaktyczną przez podstawowe jednostki medycyny pracy zgłaszają się po skierowanie do lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych w tychże jednostkach. 

Pracownik, który uległ wypadkowi w pracy i posiada protokół powypadkowy , przedkłada ten protokół w dziale rehabilitacji WOMP. 


Weryfikacja poprawności skierowań odbywa się w rejestracji WOMP.

 • Istnieje możliwość korzystania również z zabiegów rehabilitacyjnych odpłatnie (cennik). Pacjent powinien:
 • posiadać skierowanie od lekarza
 • uiścić opłatę w kasie WOMP

Jednostki chorobowe stanowiące podstawę do skierowania na rehabilitację leczniczą uzasadnioną patologią zawodową:

 1. Zespoły bólowe kręgosłupa
 2. Zespoły bólowe barków oraz inne zespoły bólowe stawów obwodowych związane z wykonywaną pracą
 3. Uszkodzenie łąkotki
 4. Zapalenie kaletki maziowej
 5. Zapalenia ścięgien i pochewek, lub mięśni i przyczepów ścięgnistych
 6. Zapalenie nadkłykci kości ramiennej (łokieć tenisisty, łokieć golfisty)
 7. Mononeuropatie związane ze sposobem wykonywania pracy: 
  - Zespół cieśni w obrębie nadgarstka
  - Uszkodzenie nerwu łokciowego
  - Uszkodzenie nerwu strzałkowego
  - Uszkodzenie nerwu piszczelowego
 8. Przewlekłe choroby narządu głosu związane z nadmiernym wysiłkiem głosowym
 9. Choroby układu oddechowego związane z wykonywaną pracą,
 10. Zespół przeciążeniowy podudzi – obrzęk limfatyczny,
 11. Wczesny okres postaci naczyniowo-nerwowej zespołu wibracyjnego,
 12. Wyprysk skóry pochodzenia zawodowego.

 
Dokumenty do pobrania:ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371