Rehabilitacja lecznicza związana z patologią zawodową

Lekarze » Rehabilitacja lecznicza związana z patologią zawodową

Rehabilitacja lecznicza uzasadniona patologią zawodową realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. 2018 poz. 1155) – art. 6 ust. 1 pkt 3: „medycyna pracy jest właściwa do prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej patologią zawodową”.

Rehabilitacja ma na celu zminimalizowanie dolegliwości spowodowanych charakterem wykonywanej pracy, przyśpieszyć powrót pracownika do aktywności zawodowej oraz zapobiegać dalszemu rozwojowi choroby. Do skorzystania z bezpłatnej rehabilitacji kwalifikują się choroby i stany z kręgu tzw. patologii zawodowej: choroby zawodowe, skutki wypadków w zatrudnieniu, inne choroby, na których wystąpienie i przebieg znaczący wpływ mają warunki pracy (tzw. choroby parazawodowe, np. zespoły bólowe kręgosłupa). Dokładna lista tych schorzeń znajduje się poniżej.

Pacjenci WOMP mogą skorzystać z porady lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej (przyjęcia w środy, w godz. 11:00-14:00, po wcześniejszytm telefonicznym umówieniu się - tel. 95 720 23 03), lub mgr fizjoterapii, którzy kwalifikują do rehabilitacji i określają jej zakres.

Zakład Rehabilitacji WOMP przyjmuje pacjentów w dni powszednie, w godzinach: 7:30 - 16:00.

Pacjent , który jest pracownikiem zakładu, z którym umowę na opiekę profilaktyczną zawarł WOMP skierowanie otrzymuje od:

 • lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej w Poradni Rehabilitacyjnej WOMP,
 • lekarza Poradni Medycyny Pracy lub Poradni Chorób Zawodowych WOMP,
 • lekarza spec. laryngologii z Poradni Laryngologicznej WOMP (osoby które w trakcie wykonywania pracy narażone są na nadmierny wysiłek głosowy np. nauczyciele, aktorzy, konferansjerzy itp.)
 • mgr fizjoterapii zatrudnionego w WOMP.

Pacjenci z zakładów pracy objętych opieką profilaktyczną przez podstawowe jednostki medycyny pracy zgłaszają się po skierowanie do lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych w tychże jednostkach. 

 

Pracownik, który uległ wypadkowi w pracy i posiada protokół powypadkowy , przedkłada ten protokół w dziale rehabilitacji WOMP. 

Skierowania na zabiegi (wzór do pobrania) wystawiane są także przez lekarzy uprawnionych do wykonywania badań profilaktycznych, a w przypadku przeciążenia narządu głosu u nauczycieli przez laryngologa lub foniatrę.


Jednostki chorobowe stanowiące podstawę do skierowania na rehabilitację leczniczą uzasadnioną patologią zawodową:

 1. Zespoły bólowe kręgosłupa
 2. Zespoły bólowe barków oraz inne zespoły bólowe stawów obwodowych związane z wykonywaną pracą
 3. Uszkodzenie łąkotki
 4. Zapalenie kaletki maziowej
 5. Zapalenia ścięgien i pochewek, lub mięśni i przyczepów ścięgnistych
 6. Zapalenie nadkłykci kości ramiennej (łokieć tenisisty, łokieć golfisty)
 7. Mononeuropatie związane ze sposobem wykonywania pracy: 
  - Zespół cieśni w obrębie nadgarstka
  - Uszkodzenie nerwu łokciowego
  - Uszkodzenie nerwu strzałkowego
  - Uszkodzenie nerwu piszczelowego
 8. Przewlekłe choroby narządu głosu związane z nadmiernym wysiłkiem głosowym
 9. Choroby układu oddechowego związane z wykonywaną pracą,
 10. Zespół przeciążeniowy podudzi – obrzęk limfatyczny,
 11. Wczesny okres postaci naczyniowo-nerwowej zespołu wibracyjnego,
 12. Wyprysk skóry pochodzenia zawodowego.

 

Dokumenty do pobrania:ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371