Dni Transplantologi

O NAS » Dni Transplantologi

 

LUBUSKIE OBCHODY OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA TRANSPLANTACJI

 

 

 

Dnia 26 stycznia 2018 r. z okazji Lubuskich Obchodów Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji w Zespole Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. odbywało się spotkanie uczniów z gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych.

 

Współorganizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i jednostki podległe z północy regionu. Swój udział w spotkaniu miał również nasz Ośrodek.

 

Młodzież chętnie odwiedzała nasze stoisko, gdzie mogła wykonać badanie ostrości wzroku.

 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371