Specjalizacje

  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. prowadzi szkolenia specjalizacyjne dla lekarzy chcących zdobyć uprawnienia z  medycyny pracy.            

  Medycyna pracy uznana została za specjalność deficytową. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października   2005 r., w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów /Dz. U. Nr 213, poz. 1779/ - kursy specjalizacyjne objęte programem danej specjalności mogą być prowadzone przez jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza, po uzyskaniu opinii konsultanta krajowego w odpowiedniej dziedzinie medycyny i uzyskaniu wpisu na listę prowadzoną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.                                                                  

 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy  w Gorzowie Wlkp. dnia 25.10.2006 r. uzyskał wpis do rejestru jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizacje i staże kierunkowe. 

   Dysponujemy sześcioma miejscami szkoleniowymi.

  Obecnie trzech lekarzy prowadzi specjalizację z medycyny pracy.ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371