Sprawozdania 2017

Szanowni Państwo,
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych
statystyki publicznej na rok 2017 (Dz. U. 2016. poz. 1426),
sprawozdawczość statystyczna obowiązująca jednostki organizacyjne
służby medycyny pracy (druki MZ-35, MZ-35A i MZ-35B) w roku 2018 z
danymi za rok 2017  pozyskiwana będzie jedynie w formie elektronicznej
(portal sprawozdawczy www.csioz.gov.pl [1]).
W załączeniu przesyłamy instrukcję zawierającą podstawowe
informacje dotyczące sposobu składania sprawozdań (w instrukcji
widnieje jeszcze stary zapis dotyczący sprawozdań składanych w formie
papierowej, nieaktualny w 2018 r.).
W przypadku problemów informatyczno-technicznych, w tym dotyczących
sposobu zakładania konta, prosimy kontaktować się z Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia, szczególnie z panem Rafałem Roickim
(tel. 22 5970928 lub email: r.roicki@csioz.gov.pl [2]).
Natomiast w sprawach merytorycznych i organizacyjnych z panią Mariolą
Wojdą z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi (tel. 42 6314671 lub email:
mariola@imp.lodz.pl).
z poważaniem,
Andrzej Marcinkiewicz Kierownik Pracowni Polityki Zdrowotnej
Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J.Nofera w ŁodziŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371