Sprawozdawczość MZ 35A, MZ 35B na rok 2021

WOMP » Sprawozdawczość MZ 35A, MZ 35B na rok 2021

 

Sprawozdawczość MZ 35A, MZ 35B na rok 2021 z danymi za rok 2020 termin 15.04.2021r.

 

Uprzejmie informujemy, że sprawozdawczość statystyczna obowiązująca jednostki organizacyjne służby medycyny pracy (druki MZ-35A - sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących i MZ-35B –sprawozdanie z działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami) w roku 2021 z danymi za rok 2020 pozyskiwana jest wyłącznie w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy www.cez.gov.pl

 

Pomoc techniczna SSOZ Warszawa 501 369 856, 512 833 158, 501 370 599, 501 368 812, 501 369 795

 

 

 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371