Sprawozdawczość za 2019

Lekarze » Sprawozdawczość za 2019

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. informuje że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie programu badań statystycznych

statystyki publicznej na rok 2019  (Dz. U. 2017. poz. 2471 z późn. zm.) obowiązkowe  sprawozdania roczne podmiotów leczniczych wykonujących działalność w zakresie badań profilaktycznych pracowników za rok 2018:

- MZ 35A -sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących.

- MZ 35B -sprawozdanie z działalności podmiotu realizującego świadczenia z zakresu  profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.

Należy przekazywać wyłącznie w formie elektronicznej przez portal CSIOZ:

https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/auth/default/login.html

w nieprzekraczalnym terminie do 2 marca 2020r.

 

Podmioty, które do tej pory nie składały sprawozdań drogą elektroniczną muszą najpierw założyć konto w SSOZ.

Podmioty, które w okresie sprawozdawczym nie wykonywały badań profilaktycznych ale mają zgłoszoną działalność profilaktyczną w WOMP są obowiązane do przekazania sprawozdania z informacją o ilości badań „0”.

Sprawozdania należy sporządzić oddzielnie dla każdego miejsca wykonywania badań profilaktycznych.

 

Instrukcja obsługi systemu statystyki w ochronie zdrowia:

https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/repository/Podrecznik_uzytkownika_oraz_instrukcja_rejestracji.pdf

W przypadku wątpliwości proszę kontaktować się z pracownikiem Działu Organizacji Nadzoru i Szkolenia WOMP tel. 957202303ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371