SZKOLENIE DLA LEKARZY 07.02.2019 R.

Szkolenie dla lekarzy uprawnionych do wykonywania badań profilaktycznych oraz pielęgniarek zatrudnionych w ochronie zdrowia pracujących

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział w Gorzowie Wlkp. organizują w dniu 07.02.2019 r. (czwartek)       o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Ośrodka szkolenie dla lekarzy uprawnionych do wykonywania badań profilaktycznych oraz pielęgniarek zatrudnionych w ochronie zdrowia pracujących.

Tematy szkolenia:

1. Czy można rozpoznać chorobę zawodową po wielu latach od zakończenia pracy lub po śmierci.” - lekarz specjalista medycyny pracy Beata Szyszka-Jędrachowicz.

 

2. Stanowisko PTMP, PTChP, IMP w Łodzi i PTBS dotyczące postępowania lekarskiego       w zakresie obturacyjnego bezdechu sennego u osób kierujących pojazdami

- lekarz specjalista medycyny pracy Beata Szyszka-Jędrachowicz.

 

3. Wytyczne IMP dotyczące zakresu i częstotliwości badań profilaktycznych  oraz niektórych kryteriów zdrowotnych dla wybranych rodzajów prac – lekarz specjalista chorób wewnętrznych i medycyny pracy  Ewa Kobierzewska.

 

 

Za udział w posiedzeniu przyznane będą punkty edukacyjne zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy     z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125        i 767) oraz § 3 ust.5) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r.              w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1923).

 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371