Szkolenia

 

Szkolenie dla lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych oraz pielęgniarek zatrudnionych w ochronie zdrowia pracujących.

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział w Gorzowie Wlkp. organizują dnia 16.02.2017 r. ( czwartek)          o godz. 12,00 w Sali Konferencyjnej Ośrodka szkolenie dla lekarzy uprawnionych do badań profilaktycznych oraz pielęgniarek zatrudnionych w podstawowych jednostkach medycyny pracy i zakładach pracy chronionej.

 

 

Tematy szkolenia :

 1. Komunikacja z pacjentem (rozmowa z pacjentem, motywowanie do przestrzegania zaleceń, trudne sytuacje w kontakcie, błędy jatrogenne) – mgr Aneta Okińczyc.
 2. Szczepienia ochronne w medycynie pracy – przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

Przypominamy o konieczności uiszczenia składki członkowskiej  na Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy w wysokości 80,00 zl za rok

( również składki zalegle) na miejscu w księgowości lub na konto 9624000050000450046788734  – Alior Bank.ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371