Szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek 22.02.2018

Szkolenia » Szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek 22.02.2018

 

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział w Gorzowie Wlkp. organizują dnia 22.02.2018 r. ( czwartek) o godz. 12,00 w Sali Konferencyjnej Ośrodka szkolenie dla lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych oraz pielęgniarek zatrudnionych w ochronie zdrowia pracujących.

Tematy szkolenia:

 

1. Ostre i przewlekle zatrucia tlenkiem węgla – lek. med. specjalista medycyny pracy

 

Beata Szyszka - Jędrachowicz

 

2. Nadciśnienie tętnicze – choroba cywilizacyjna - dr n. med. Zofia Zadrożna spec. chorób wewnętrznych i nadciśnienia tętniczego, specjalista medycyny pracy.

 

3. Sprawy bieżące.

 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowoœść - 95 7200 258