Walczymy z otyłością.

Ministerstwo zdrowia wspiera walkę z otyłością w miejscu pracy

Jak prowadzić profilaktykę otyłości w miejscu pracy i jak nadwaga wpływa na pracę zawodową? Odpowiedzi na te pytania zawierają filmy edukacyjne przygotowane przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Nagrania sfinansowało Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 

Zobacz film edukacyjny: Praca zawodowa a nadwaga i otyłość pracowników 

Film ukazuje, w jaki sposób praca zawodowa może przyczyniać się do wzrostu ryzyka zachorowania na otyłość. Pokazuje też jak pracodawcy i menadżerowie mogą przeciwdziałać problemom wynikającym z nadwagi i otyłości personelu. Omawia korzyści, jakie zyskuje firma realizująca profilaktykę otyłości wśród swoich pracowników.

 

Zobacz film edukacyjny: Społeczne czynniki ryzyka nadwagi i otyłości oraz ich profilaktyka w zakładzie pracy 

Film ukazuje, skąd bierze się otyłość i jakie czynniki społeczne wpływają na jej powstawanie. Przedstawia rozwiązania, które można wprowadzić w zakładach pracy, by ograniczać przeszkody oraz tworzyć zachęty do zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej. Pokazuje, jak ułatwiać pracownikom prozdrowotne wybory. Omawia zasady realizacji programów promocji zdrowia w zakładach pracy i główne czynniki ich sukcesu.

Filmy przygotowało Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 

Otyłość jako problem gospodarczy

Eksperci szacują, że do 2030 r. jedna na trzy osoby dorosłe w Polsce będzie chorować na otyłość. Przekłada się to m.in. na niższą produktywność, która wynika z gorszego stanu zdrowia i częstszych nieobecności w pracy. Otyłość zwiększa także ryzyko przedwczesnego zakończenia aktywności zawodowej.

Szczegółowe informacje dotyczące promocji zdrowia w miejscu pracy znajdziesz na stronie Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371