Szkolenie 21.06.2018 godzina 12:00

WOMP » Szkolenie 21.06.2018 godzina 12:00

 

 

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział w Gorzowie Wlkp. organizują dnia 21.06.2018 r. ( czwartek) o godz. 12,00 w Sali Konferencyjnej Ośrodka szkolenie dla lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych oraz pielęgniarek zatrudnionych w ochronie zdrowia pracujących.

 

Tematy szkolenia:

 

1. „ Najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy” – Ireneusz Pawlik - Nadinspektor Pracy, Kierownik Okręgowego Inspektoratu Pracy Oddział w Gorzowie Wlkp.

2.”Europejski Kodeks Walki z Rakiem w aspekcie narażeń zawodowych” – specjalista chorób wewnętrznych i onkologii Adam Ostrowski – Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii WSzW w Gorzowie Wlkp.

3. Aktualności w medycynie pracy.

 
 


ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371