Dzień otwarty w WOMP 05.04.2018

WOMP » Dzień otwarty w WOMP 05.04.2018

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

 

ul. Fabryczna 70

 

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 7202 303

 

 zaprasza na

 

 DZIEŃ OTWARTY

 

w ramach Światowego Dnia Zdrowia

 

pod Patronatem Marszałka WojewództwaLubuskiego

 

Pani Elżbiety Polak

 

 05 kwietnia 2018 r.

 

godz. 10.00 – 14.00

 

 

 

 

 Zapraszamy na bezpłatne wykonanie pomiarów:

 • BMI

 • ciśnienia tętniczego krwi

 • poziomu cukru we krwi

oraz badań:

 • zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu u osób palących

 • wzroku

 • słuchu

Specjaliści zapraszają na bezpłatne konsultacje :

 • w zakresie profilaktyki schorzeń narządu ruchu oraz głosu

 • w zakresie rozpoznawania i profilaktyki chorób zawodowych

Punkt edukacyjny w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych: płuc, skóry, szyjki macicy.

 

 
 


ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowoœść - 95 7200 258