Wybierz Medycynę Pracy

Lekarze » Wybierz Medycynę Pracy

 

 

Koleżanki i Koledzy lekarze!

             Jeśli zastanawiacie się jaką  specjalizację  wybrać   lub   jeśli  już  macie   specjalizację  a  chcecie   coś zmienić w swoim życiu zawodowym,  zapraszam do otworzenia  specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy.

             Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. posiada wolne miejsca specjalizacyjne.   Proponujemy szkolenie w ramach  umowy cywilno-prawnej lub  w ramach zatrudnienia w WOMP.

             Medycyna pracy kojarzona jest przede wszystkim z badaniami profilaktycznymi jednak nie jest to cel podstawowy. Medycyna pracy zajmuje się szeroko pojętą ochroną zdrowia pracujących.  Między innymi  do jej zadań należy, we współpracy z pracodawcami i innymi instytucjami, kształtowanie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, wczesne wykrywanie i zapobieganie wystąpieniu chorób zawodowych i schorzeń związanych z pracą. Coraz bardziej podkreśla się rolę służby medycyny pracy  w profilaktyce, także chorób cywilizacyjnych, upatrując jej dużego potencjału w tym zakresie.

              Lekarz medycyny pracy  w trakcie cyklu specjalizacyjnego uzyskuje   szeroką  wiedzę  z zakresu patologii zawodowej, wpływu różnych czynników ( fizycznych, chemicznych, psychospołecznych)  środowiska   pracy   na  organizm    człowieka,      poznaje       też       metody i możliwości  poprawy   bezpieczeństwa   pracy.

              Rozwój gospodarczy, nowe technologie  i  związane z tym nowe zagrożenia sprawiają, że medycyna pracy nie stoi w miejscu. Musi  identyfikować i badać nowe zagrożenia, oceniać ich wpływ na organizm człowieka i planować środki zaradcze.

              Uzyskanie specjalizacji z  medycyny pracy daje różne możliwości :  pracę samodzielną w   gabinecie  medycyny   pracy   w  ramach  własnej  działalności   lub      zatrudnienia,      pracę w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy lub jednostkach badawczo-rozwojowych. Dla niektórych może być ważny aspekt wykonywania zawodu w godzinach dziennych bez konieczności pełnienia dyżurów. Wysokie kompetencje  uznawane po stronie niemieckiej pozwalają  także  na  pracę  w  układzie   transgranicznym.   Problemem w naszym regionie są mało liczne i starzejące się kadry lekarzy medycyny pracy, dlatego też specjaliści medycyny pracy są i będą poszukiwani.

              Specjalizacja może odbywać się w trybie modułowym  ( 5 lat szkolenia, w tym 3 lata moduł podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych i 2 lata moduł specjalistyczny) lub skróconym tj. 2 - letnim. Tryb dwuletni obejmuje lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z chorób wewnętrznych, medycyny lotniczej, medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny ogólnej i medycyny pracy  albo II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych, medycyny lotniczej, medycyny morskiej i tropikalnej, rodzinnej, ogólnej, sportowej, medycyny transportu.

W   zakresie   modułu specjalistycznego niemal wszystkie z wymaganych staży można odbyć w  lokalnym   wojewódzkim ośrodku medycyny pracy.

              Obecnie w toku specjalizacji nabywa się wszystkie uprawnienia orzecznicze  (dotyczące badań kierowców, osób starających się i posiadających pozwolenie na broń,  narażonych na promieniowanie jonizujące, pracujących na morzu lub w warunkach tropikalnych).

              Zachęcam    zatem  do   medycyny  pracy   jako   specjalizacji  ciekawej, pełnej  wyzwań   i  dającej    różne  możliwości  pracy  i  rozwoju  zawodowego.

 

Ewa Kobierzewska

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371