Wzór umowy

Zakłady pracy » Wzór umowy

 

 

Umowa o sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami

Podstawa prawna:

Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2432)

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1175)

Zgodnie z treścią Kodeksu Pracy, pracodawcy zobowiązani są do kierowania na badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne) pracowników.

Pracodawca jest zobowiązany zawrzeć pisemną umowę z placówką medycyny pracy o sprawowanie opieki profilaktycznej nad pracującymi, która będzie wykonywała zadania służby medycyny pracy na rzecz tego pracodawcy. Umowa taka powinna być zawarta na okres nie krótszy niż rok.

Podstawą przeprowadzenia badania profilaktycznego jest skierowanie na badania lekarskie  wydane przez pracodawcę.ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371