Zgłoszenia podjęcia lub zakończenia działalności pielęgniarki

Pielęgniarki » Zgłoszenia podjęcia lub zakończenia działalności pielęgniarki

Rejestry zgłoszenia podjęcia / zakończenia działalności pielęgniarki Na podstawie art.10 i 17 pkt. 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 125 poz. 1317 z późn. zm. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy prowadzi rejestry:

 • zgłoszenia podjęcia / zakończenia działalności pielęgniarki w podmiocie leczniczym sprawującym opiekę profilaktyczna nad pracującymi
 • zgłoszenia podjęcia / zakończenia działalności pielęgniarki w formie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej / indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarskiej / grupowej praktyki pielęgniarskiej

 

Druki do pobrania:ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371