PTMP

Zarząd Oddziału PTMP w Gorzowie Wlkp.

ul. Fabryczna 70

tel. 957202303

Przewodnicząca 
lek. Beata Szyszka-Jędrachowicz
 

Z-ca Przewodniczącej
lek. Zbigniew Śliwiński
 

Sekretarz 
mgr Halina Kąkolewska
 

Skarbnik 

lek. Aleksandra Zeler-Marcjan

Komisja Rewizyjna
lek Jan Jarosz

lek. Antoni Zygmund
 
Składki członkowskie:
Uprzejmie przypominamy o konieczności uiszczania składki członkowskiej na Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy. Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP wysokość rocznej składki od 1 styczna 2018  roku wynosi 100 zł. Składki zaległe za poprzednie lata tj. 80 zł - za każdy rok można również wpłacić w księgowości na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. ul. Fabryczna 70 lub bezpośrednio na konto 96 2490 0005 0000 4500 4678 8734 - Alior Bank.
 
 
 
 
 
Dokumenty do pobrania:


ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371